Kluby

  1. Kluby mohou být zakládány na regionální úrovni. Kluby mají formu spolku v souladu s úpravou občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění. Tento zákon upravuje založení, organizaci i základní principy hospodaření klubů.
  2. Kluby jsou samostatné právnické osoby, jež hospodaří s vlastním majetkem a CSA nijak nenese odpovědnost za jejich činnost a hospodaření. 
  3. Spolek musí založit minimálně tři osoby, přičemž alespoň jedna z nich musí být starší 18-ti let. 

Jaké jsou podmínky spolupráce mezi CSA a klubem

  1. CSA eviduje kluby, jejichž předmětem činnosti je scootering. Scootering nemusí být jedinou činností klubu.
  2. K tomu, aby Klub mohl být evidován u CSA je zapotřebí, aby alespoň jeden z členů klubu byl osobou s licencí trenéra freestyle scooteringu 3.třídy, a dále musí mít klub ke své činnosti zajištěnou  spolupráci s nejméně jedním držitelem licence trenéra freestyle scooteringu 2. třídy.
  3. Klub je povinen vést evidenci svých členů a tuto zpřístupnit ( pravidelně předávat v aktuální formě) CSA, čímž se zajišťuje současná registrace členů v rámci CSA.
  4. Členové klubu se stávají současně členy CSA s tím, že platí pouze členské příspěvky Klubu, pokud nebude rozhodnuto členskou schůzí CSA pro některý kalendářní rok nebo při mimořádné události o příplatkové povinnosti ( tj. povinnosti zaplatit členský příspěvek rovněž CSA).
  5. Dále je Klub povinen vybírat  roční členský poplatek od svých členů v minimální výši 150,-Kč. Členské příspěvky jsou příjmem klubu a jejich výši (ne nižší než 150 CZK) stanoví Klub podle svých interních předpisů. 
  6. Jednotlivé kluby jsou oprávněny žádat CSA o zařazení klubem pořádaných závodů do sérií závodů pořádaných CSA.

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.