CSA

Upozornění.

Věnujte, prosím, pozornost vyplňování údajů ve formuláři, především emailu a kontaktních údajů. Doporučujeme vyplnit zákonným zástupcem.

 

Jak se registrovat?
 1. OBNOVENÍ REGISTRACE

  - pokud jsi už v minulosti byl registrován, stačí uhradit členský příspěvek

  - členský příspěvek ve výši 200.- prosím odešli se začátkem nové sezony na účet asociace: 123-4204400207/0100

  - Jako V.S. použijte RODNÉ ČÍSLO žadatele o členství v CSA

 2. REGISTRACE NOVÉHO ČLENA

  - registrace probíhá prostřednictvím níže uvedeného online formuláře

  - pole označená * jsou povinná

  - po vyplnění formulář odešlete

  - minimální věk člena je 6 let

 3. PŘIHLÁŠKA

  - po odeslání správně vyplněného registračního formuláře obdržíte potvrzující email na emailovou adresu uvedenou v poli „Email“

  - otevřete potvrzující email a vytiskněte přihlášku z přílohy

  - vytisknutou přihlášku podepište a odešlete na emailovou adresu info@czechscootering.cz

 4. ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKU

  - do 14-ti kalendářních dnů od odeslání podepsané přihlášky uhraďte členský příspěvek ve výši 200.- na účet asociace: 123-4204400207/0100

  - Jako V.S. použijte RODNÉ ČÍSLO žadatele o členství v CSA

 5. POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

  - Jako potvrzení členství obdržíte email s certifikátem člena Czech scooter association z.s.

Detaily člena
Kontakt pro případ nenadálé události při účasti na akcích CSA

Prohlášení účastníka

 1. POTVRZUJI  a  rozumím,   že   účast  na   akci může  představovat určitá rizika a vážná zranění nejen z mého  jednání, ale i z jednání jiných účastníků akce.
 2. PROHLÁŠUJI, že   jsem  zdravotně  a  fyzicky zdatný  a  schopný se akce  zúčastnit,  a  okamžitě uvědomím společnost Czech Scooter Associaton z.s. (dale jen CSA) o všech změnách mého zdravotního stavu, kondice nebo  schopnosti zúčastnit se.
 3. BERU NA VĚDOMÍ, že společnost CSA učiní všechna přiměřená opatření k posouzení bezpečnosti  a  vhodnosti  umístění  události  a  to před událostí samotnou.. SOUHLASÍM s tím, že se nebudu akce   účastnit,  pokud  nebudu zcela spokojen s přiměřeností a stavem místa konání  a skateparku a veškerého příslušenství, vybavení, zařízení nebo  jiných věcí dodaných, poskytnutých nebo  použitých v nebo  ve vztahu  k průběhu akce.
 4. POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že jakékoli lékařské informace poskytnuté mnou nebo  které vejdou společnosti CSA ve známost, mohou  být použity   k  léčbě   nebo   jiné   pomoci   v  důsledku nehody, nemoci nebo  zranění na akci. Veškeré informace a údaje o mé osobě a zpracované společností  CSA  budou   použity  výhradně v souladu  s platnými  právními  předpisy  o  ochraně údajů.
 5. Společnost CSA zajistí, aby byl po dobu konání akce  v místě přítomen zdravotnický personál. POVOLUJI, aby mi zdravotnický personál (jak místní & přítomný v dějišti konání  akce  nebo ambulance) poskytl ošetření první pomoci nebo jakékoliv lékařské ošetření nebo  mě přepravili v případě jakékoli nemoci, nehody nebo  zranění utrpěného v souvislosti s mou účastí na akci. CSA neodpovídá za takové  ošetření nebo  přepravu.
 6. SOUHLASÍM  s tím,  že  přebírám odpovědnost za   veškeré  zdravotní  nebo   transportní  výdaje, které  vznikly konkrétně v souvislosti s jakoukoli nemocí, úrazem nebo  zraněním utrpěným nebo vzniklým v souvislosti s mou účastí na akci a / nebo návštěvou  této   akce.  POTVRZUJI,   že   jsem   si zařídil své vlastní zdravotní pojištění dostatečné k pokrytí veškerých nákladů na lékařské ošetření jakýchkoli nehod, nemocí nebo  zranění během události.
 7. OSVOBOZUJI společnost  CSA a její funkcionáře, ředitele, akcionáře, zaměstnance ze všech nároků, které bych mohl mít v souvislosti s mou účastí na akci a zavazuji se nahradit společnosti CSA škodu v případě uplatnění jakýchkoliv nároků  proti nim, které vzniknou v důsledku mé účasti na akci nebo  v souvislosti s ní.
 8. ( (Omezení) S výhradou ustanovení 9 a v rozsahu povoleném zákonem POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že:
  • 8.1 Společnost CSA nezodpovídá za žádné ztráty ani škody na mém  majetku v průběhu mého účasti na akci,
  • 8.2Přestože společnost CSA podnikla přiměřené kroky k zajištění toho, aby všechna rizika byla minimalizována, CSA nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody ani zranění, které mi vzniknou během účasti na akci;
  • 8.3 Společnost CSA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, hospodářské, nebo následné ztráty (za tímto účelem následná ztráta zahrnuje, bez omezení, veškerý ušlý zisk nebo příležitosti), které mé osobě vznikly v důsledku mé účasti na akci, a to ani když CSA věděla o možnosti vzniku takových  škod nebo  ztrát, pokud tedy CSA nestvrdila a písemně nesouhlasila s odpovědností za takovéto ztráty.
 9. (Nedbalost) Nic v této dohodě nevylučuje, ani neomezuje odpovědnost společnosti CSA za zranění nebo  smrt, pokud k tomu dojde v důsledku nedbalosti nebo  úmyslného jednání nebo  opomenutí ze strany společnosti CSA, jejích zaměstnanců, zástupců nebo  pověřených zástupců, nebo  v důsledku úmyslného osobního odmítnutí  této dohody  ze strany společnosti CSA.

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.